Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Để máy tính làm thay việc đăng nhập Yahoo! Messenger

Với Yahoo! Messenger (YM), tôi không sử dụng chế độ ghi nhớ ID và password (chọn Remember my ID & password trong cửa sổ Sign In) do không an toàn. Chính vì vậy, mỗi khi đăng nhập tôi lại phải hì hục nhập vào ID và password. Thường xuyên sử dụng YM, gõ ID và password hoài cũng… lười nên tôi thử kiếm cách giảm bớt thao tác khi đăng nhập YM. Cuối cùng, tôi nghĩ ra giải pháp là để máy tính làm thay hoàn toàn việc điền ID, password và cả nhấn phím Enter để đăng nhập. Xin giới thiệu với bạn cách làm của tôi, cũng khá đơn giản, đó là dùng ngôn ngữ VBScript viết chương trình gọi YM rồi gửi tới các lệnh gõ phím.

Bạn mở Notepad, đánh vào đoạn mã sau và lưu lại với phần mở rộng vbs (ví dụ YM.vbs):

1

Option Explicit

2

Dim WshShell

3

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

4

WshShell.Run """C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe"""

5

WScript.Sleep 1500

6

WshShell.AppActivate "Sign In"

7

WScript.Sleep 200

8

WshShell.SendKeys "minah2710"

9

WScript.Sleep 200

10

WshShell.SendKeys "{TAB}"

11

WScript.Sleep 200

12

WshShell.SendKeys "123456"

13

WScript.Sleep 200

14

WshShell.SendKeys "{Enter}"

Dòng 4 sẽ gọi YM (bạn sửa lại đường dẫn nếu cần). Sau đó chương trình phải ngừng trong một khoảng thời gian (dòng 5) để chạy YM bởi vì nếu YM chưa kịp chạy mà đã thực hiện lệnh ở dòng 6 thì sẽ xảy ra lỗi. Bạn cần thay đổi thời gian này (tính theo mili giây) phù hợp với thời gian nạp YM trong máy tính của bạn.

Phương thức SendKeys được dùng để gửi lệnh gõ phím tới cửa sổ Sign In (cửa sổ đăng nhập YM). Dòng 6 làm cửa sổ Sign In thành hoạt động để chờ nhận phím.Trong cửa sổ Sign In, dấu nháy hiện sẵn ở ô Yahoo! ID nên các phím gõ ID (“minah2710” dòng 8) được gửi đầu tiên, kế đến phím TAB được gửi (dòng 10) để chuyển qua ô Password, rồi đến các phím gõ password (“123456” ở dòng 12). Cuối cùng phím Enter được gửi (dòng 14) để bắt đầu đăng nhập. Giữa các lệnh gõ phím phải có thời gian chờ để YM kịp xử lý từng lệnh.

Như vậy, mỗi khi muốn đăng nhập vào YM, bạn chạy file YM.vbs. Bằng cách này, bạn chỉ tốn công nhấn Enter hay nhấn chuột kích hoạt file là đăng nhập YM nhanh chóng. Để tránh lộ password, bạn nhớ dấu kỹ file trên nhé!

Sở dĩ tôi giới thiệu với bạn chương trình đăng nhập YM là vì bạn có thể áp dụng tương tự với các chương trình khác, và điều này giúp tiết kiệm khá nhiều công sức đấy chứ! Tuy nhiên, bạn cần tham khảo các tài liệu về VBScript để biết các lệnh gõ phím cần thiết. Chúc bạn thành công!

Ngô Bảo Khoa

(Thế giới @ 84)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét