Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Thay đổi màn hình khởi động của Windows Vista

Thay đổi màn hình khởi động của Windows Vista
Vista Boot Logo Generator (phiên bản mới nhất 1.2, hoàn toàn miễn phí, tải file cài đặt tại http://www.btinternet.com/~danieldsmith/VistaBootLogoGeneratorSetup.exe, kích thước 594 KB) là phần mềm giúp người dùng thay thế màn hình khởi động của Windows Vista bằng một hình ảnh bất kỳ. Các bước thực hiện như sau:

1. Bạn chuẩn bị sẵn 2 file hình giống nhau, định dạng bmp, độ phân giải 24 bit, một file có kích thước 800 x 600 pixel, file kia có kích thước 1024 x 768 pixel. Sau đó, bạn mở chương trình Vista Boot Logo Generator, nhấn nút Browse for image để nạp vào 2 file hình này. Tiếp theo bạn vào menu File\ Save Boot Screen File As và lưu lại dưới tên winload.exe.mui.

2. Bạn chép file winload.exe.mui trong thư mục C:\Windows\System32\en-US vào một nơi khác để sử dụng sau này khi muốn khôi phục màn hình khởi động như lúc ban đầu. Bạn mở Command Prompt (gõ cmd vào ô Start Search), thực hiện dòng lệnh “takeown /f C:\Windows\System32\en-US\winload.exe.mui”. Sau đó bạn thực hiện tiếp dòng lệnh “cacls C:\Windows\System32\en-US\winload.exe.mui /G MiNaH:F” (thay “MiNaH” bằng tên account trong Windows Vista đang sử dụng). Hai dòng lệnh này cho phép bạn xóa file winload.exe.mui gốc của Windows Vista. Sau khi xóa file winload.exe.mui gốc, bạn chép file winload.exe.mui do Vista Boot Logo Generator tạo ra vào thư mục C:\Windows\System32\en-US.

3. Bạn gọi chương trình System Configuration (gõ msconfig vào ô Start Search), chọn thẻ Boot, đánh dấu kiếm ở dòng “No GUI boot”, nhấn OK. Xong xuôi, bạn khởi động lại Windows để thấy kết quả.

Ngô Bảo Khoa
Thế giới @ 155 ( ra ngày 1/3/2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét