Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Tùy biến bộ máy tìm kiếm trong Internet Explorer 7

Thay đổi bộ máy tìm kiếm mặc định

Internet Explorer 7 là trình duyệt kèm theo Windows Vista. Bộ máy tìm kiếm mặc định được thiết lập trong trình duyệt này Live Search của Microsoft. Có một thực tế là không ít người… không thích sử dụng bộ máy tìm kiếm này, phần lớn đưa ra lý do là tính thiếu hiệu quả của nó. Nếu vẫn còn sử dụng Internet Explorer 7 thì bạn nên thay đổi Live Search bằng một bộ máy tìm kiếm khác ưng ý hơn. May mắn là Microsoft cho phép làm điều này một cách khá dễ dàng.

Bạn mở Internet Explorer > nhấn chuột vào hình mũi tên bên cạnh hộp thoại tìm kiếm > chọn Find More Providers (hình 1) > bạn sẽ được chuyển đến một trang web có danh sách các bộ máy tìm kiếm thông dụng do Microsoft giới thiệu (hình 2) > bạn nhấn chuột vào trình duyệt muốn sử dụng (chẳng hạn Yahoo!) > hộp thoại Add Search Provider hiện ra, bạn đánh dấu kiểm ở dòng Make this my default search provider (nếu muốn thiết lập Yahoo! làm bộ máy tìm kiếm mặc định) rồi nhấn Add Provider (hình 3) > bộ máy tìm kiếm bạn lựa chọn sẽ được thêm vào Internet Explorer. Sau này, muốn sử dụng bộ máy tìm kiếm nào, bạn chỉ việc chọn tên bộ máy tìm kiếm đó ở menu tại hộp thoại tìm kiếm.


Hình 1


Hình 2


Hình 3

Loại bỏ hộp thoại tìm kiếm

Nếu bạn có cài đặt Google toolbar hay Yahoo! toolbar thì có lẽ bạn không cần sử dụng hộp thoại tìm kiếm mặc định của Internet Explorer nữa vì trên các toolbar này cũng có hộp thoại tìm kiếm. Khi đó, bạn hãy loại bỏ hẳn hộp thoại tìm kiếm của Internet Explorer để giao diện trình duyệt trông thoáng đãng hơn.

Bạn mở Notepad, soạn thảo file HideIE7SearchBox.reg có nội dung như bảng 1. Gọi thực hiện file này sẽ dấu đi hộp thoại tìm kiếm mặc định của Internet Explorer.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions]

"NoSearchBox"=dword:00000001

Bảng 1

Bạn mở Notepad, soạn thảo file ShowIE7SearchBox.reg có nội dung như bảng 2. Gọi thực hiện file này sẽ hiển thị lại hộp thoại tìm kiếm mặc định của Internet Explorer.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions]

"NoSearchBox"=-

Bảng 2

Ngô Bảo Khoa
Thế giới @ 167 ra ngày hôm nay 24/5/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét