Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Khuất phục nút Eject bất trị

Các ổ đĩa CD-ROM sau một thời gian sử dụng thường gặp phải tình trạng nút bấm Eject không còn nhạy (nhấn vào không mở ổ đĩa) hay… quá nhạy (khi nhấn nút mở ổ đĩa, ổ đĩa mở ra nhưng đóng lại liền) gây bất tiện và khó chịu. Đối với trường hợp trên, bạn có thể khắc phục bằng các phương pháp sau, rất hiệu quả mà lại đơn giản, tiện lợi. Các phương pháp này không sử dụng nút bấm Eject nữa mà sẽ “ra lệnh” cho ổ đĩa CD-ROM mở khay đĩa.

Dùng lệnh Eject

Nếu đang mở Windows Explorer hay My Computer, bạn nhấn chuột phải tại biểu tượng ổ đĩa CD, chọn Eject.

Dùng VBScript:

Bạn mở Notepad, nhập vào đoạn mã 1 hoặc đoạn mã 2 (2 đoạn mã đều làm nhiệm vụ mở ổ đĩa CD) rồi lưu lại với phần mở rộng vbs (ví dụ EjectCD.vbs).

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
colCDROMs.Item(0).Eject

Đoạn mã 1

For Each d in CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives
If d.DriveType = 4 Then CreateObject("Shell.Application").Namespace(17).ParseName(d.DriveLetter & ":\").InvokeVerb("E&ject")
Next

Đoạn mã 2

Bạn tạo shortcut trên Desktop cho file vbs vừa tạo. Mỗi khi muốn mở ổ đĩa CD, bạn chỉ việc nhấn chuột gọi thực hiện shortcut này.

Ngô Bảo Khoa
Thế giới @ số 101 ra ngày 12/1/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét