Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

TaskSwitchXP - Công cụ chuyển đổi tác vụ

Giới thiệu

TaskSwitchXP là công cụ giúp chuyển đổi giữa các tác vụ đang thực hiện, giống như Task Switch của Windows (được gọi khi nhấn Alt-Tab). Tuy nhiên, TaskSwitchXP đem lại cho người dùng những tiện lợi hơn hẳn như có thể gọi chương trình bằng chuột hay bàn phím, chọn lựa tác vụ một cách trực quan, thông tin chi tiết về từng ứng dụng, dễ dàng thao tác như thu nhỏ hay đóng một hay một nhóm ứng dụng…

Cửa sổ TaskSwitchXP được chia thành hai phần: một khung gồm danh sách các tác vụ và khung hình mẫu hiển thị hình ảnh thu nhỏ của Desktop, qua đó giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung, vị trí cửa sổ ứng dụng, thuận tiện hơn trong việc lựa chọn (Hình 1.

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task1.png

Hình 1

Tên

TaskSwitchXP

Phiên bản

2.08

Giá

Miễn phí

Kích thước

327 KB

Windows

XP/2003

Download

http://www.ntwind.com/download/TaskSwitchXP_2.0.8.exe

Bảng: Thông tin về TaskSwitchXP

TaskSwitchXP là phần mềm mã nguồn mở, download mã nguồn tại địa chỉ http://www.ntwind.com/download/TaskSwitchXP_2.0.8-src.zip (178 KB).

Thiết lập cấu hình cho TaskSwitchXP

Để chạy TaskSwitchXP, bạn vào menu Start\ All Programs\ TaskSwitchXP\ TaskSwitchXP. Sau đó, ở System Tray sẽ xuất hiện biểu tượng của chương trình. Bạn nhấn chuột phải trên biểu tượng này, chọn Preferences(những mục chọn khác là các thiết lập thường sử dụng được đưa vào menu) hoặc vào menu Start\ All Programs\ TaskSwitchXP\ TaskSwitchXP Configurationđể mở cửa sổ cấu hình TaskSwitchXP (Hình 2. Các thiết lập được chia thành 9 mục. Một số thiết lập quan trọng:

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task2.png

Hình 2

1) Thẻ General:

Bạn đánh dấu kiểm ở dòng “Autostart TaskSwitchXP on system startup” để chương trình khởi động cùng với Windows, ở dòng “Show TaskSwitchXP system tray icon on start” để hiện biểu tượng chương trình ở System Tray.

2) Thẻ Appearance:

Thẻ này gồm những thiết lập về giao diện chương trình như độ trong suốt, có bóng hay không, vị trí xuất hiện… Bạn đánh dấu kiểm ở dòng “ Left-right pane order ” để vị trí khung tác vụ và khung hình minh họa xếp theo thứ tự trái, phải. Bạn chọn lựa trong mục “ XP Visual Style ” các kiểu giao diện cho cửa sổ. Giao diện TaskSwitchXP rất đẹp, gồm các kiểu Start Panel style ( Hình 6 ), PowerToy TaskSwitcher style (Hình 7 ), Simple Windows style (Hình 10 ) , FlatXP style (Hình 9 ), Soft XP style (Hình 8 ), TaskBar style (Hình 1 ). Ngoài ra, chương trình còn có giao diện “ TaskSwitchXP Classic type ” (Hình 11 ), được sử dụng khi có dấu kiểm ở dòng “ Force use TaskSwitchXP Classic type ”.

3) Thẻ Task List:

Thẻ này gồm những thiết lập về khung danh sách tác vụ. Trong mục List view , bạn chọn “ Icon ” để hiện biểu tượng ứng dụng (Hình 8), chọn “ Vertical List ” để hiện tiêu đề cửa sổ ứng dụng ( Hình 1 ).

4) Thẻ Preview: gồm những thiết lập về khung hình Desktop mẫu.

5) Thẻ Task Info:

Thẻ này dùng thiết lập về việc hiển thị thông tin ứng dụng (xuất hiện ở góc dưới cửa sổ TaskSwitchXP). Bạn lưu ý đến mục Format là tùy chọn kiểu nội dung thông tin. Chẳng hạn như dòng chữ “ Total Commander 32 bit… ” trong hình 9 là thông tin được hiển thị khi giá trị Format Program Description ( Hình 3 ).

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task3.gif

Hình 3

6) Thẻ Hotkeys:

Thẻ này dùng thiết lập phím tắt cho các thao tác của TaskSwitchXP. Bạn đánh dấu kiểm ở dòng “ Replace standard Windows Alt-Tab task switcher ” để chương trình chặn bắt phím Alt-Tab, TaskSwitchXP sẽ được gọi khi người dùng nhấn phím này. Bạn đánh dấu kiểm ở dòng “ Use low-level keyboard hook to replace Alt-Tab ” để tránh trường hợp TaskSwitchXP không hoạt động khi nhấn Alt-Tab vì có chương trình khác sử dụng phím Alt-Tab. “ Application list ” là cửa sổ TaskSwitchXP với danh sách tác vụ gồm tất cả ứng dụng đang mở ( Hình 10 ), còn “ Instance list ” là cửa sổ TaskSwitchXP với danh sách tác vụ chỉ có mỗi ứng dụng đang hoạt động (Hình 11 ).

7) Thẻ Exclusions:

Thẻ này dùng thiết lập việc loại bỏ một ứng dụng ra khỏi danh sách tác vụ hoặc không xuất hiện ở khung hình mẫu. Bạn có thể loại các ứng dụng theo quy tắc do bạn đặt ra. TaskSwitchXP cho phép thiết lập 3 quy tắc loại bỏ: theo tên file thực hiện của ứng dụng (Process name), tên cửa sổ ứng dụng do Windows quản lý (Window class), tiêu đề của ứng dụng (Windows title) ( Hình 4 ).

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task4.png

Hình 4

Tuy nhiên, người sử dụng thông thường chỉ cần làm theo cách sau: mở ứng dụng muốn loại bỏ > mở cửa sổ TaskSwitchXP Configuration > chọn thẻ Exclusions > nhấn New để mở cửa sổ TaskSwitchXP Exclusion > chọn tên ứng dụng trong khung Active Application > đánh dấu kiểm ở dòng “ preview drawing ” để áp dụng cho khung hình mẫu, ở dòng “ windows enumeration ” để áp dụng cho danh sách tác vụ > đánh dấu kiểm ở dòng “ Enabled ” để việc loại bỏ có hiệu lực với ứng dụng này (bỏ dấu kiểm để không áp dụng việc loại bỏ đối với ứng dụng) > nhấn OK ( Hình 4 ).

Sau đó, tại thẻ Exclusions , bạn sẽ thấy tên ứng dụng vừa thiết lập. Bạn chọn tên ứng dụng này, nhấn Edit để sửa đổi các thiết lập, nhấn Remove để xóa tên ứng dụng khỏi danh sách loại bỏ (Hình 5).

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task5.png

Hình 5

8) Thẻ Advanced: Gồm một số thiết lập khác giúp sử dụng chương trình thuận tiện hơn.

9) Thẻ About: Thông tin về chương trình.

Sử dụng TaskSwitchXP

Mặc định, TaskSwitchXP sẽ chặn lấy phím Alt-Tab, nhấn Alt-Tab sẽ gọi TaskSwitchXP thay cho Task Switch của Windows. Cũng như Task Switch, bạn giữ Alt và nhấn Tab sẽ lần lượt chuyển qua những ứng dụng đang mở, buông phím Alt và Tab ở ứng dụng nào sẽ chuyển đến cửa sổ ứng dụng đó.

Nếu chỉ vậy thôi thì chức năng của TaskSwitchXP không vượt trội mấy so với Task Switch của Windows. Với TaskSwitchXP, bạn có thể thao tác nhiều hơn với các tác vụ. Bạn mở cửa sổ TaskSwitchXP bằng cách nhấn chuột trái tại biểu tượng chương trình ở System Tray, hoặc nhấn chuột phải rồi chọn Application list (có thể dùng phím tắt của mục chọn này). Trong cửa sổ TaskSwitchXP, bạn nhấn chuột chọn tác vụ muốn chuyển qua (Hình 1). Nếu nhấn chuột phải trên tác vụ, bạn sẽ thấy menu ngữ cảnh thao tác với ứng dụng này gồm các lệnh như chuyển qua ( Switch To ), đóng lại ( Close ), ngưng ứng dụng ( End Process )… ( Hình 6 ). Bạn có thể thao tác cùng lúc với nhiều tác vụ bằng cách chọn các tác vụ muốn thao tác (giữ Shift hoặc Ctrl rồi dùng chuột chọn), sau đó nhấn chuột phải ở trên một trong những tác vụ để mở menu ngữ cảnh (Hình 7 ).

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task6.png

Hình 6

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task7.png

Hình 7

Nhấn chuột phải trên phần trống bên khung danh sách tác vụ sẽ mở menu ngữ cảnh thao tác chung đối với tất cả tác vụ (Hình 8 ). Đặc biệt, nếu bạn đánh dấu kiểm ở mục “ Show Process Info ” thì khi di chuyển chuột đến ứng dụng nào sẽ xuất hiện bảng thông tin về ứng dụng đó (Hình 9 ).

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task8.png

Hình 8

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task9.png
Hình 9

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task10.png
Hình 10

http://i28.photobucket.com/albums/c228/minah2710/Task11.png
Hình 11

Ngô Bảo Khoa

Thế giới @ số 101 ra ngày 12/1/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét